menu

Konkurs Happy Valentine's Day

Konkurs Happy Valentine's Day

Szanowni Państwo, z okazji Dnia Zakochanych przygotowaliśmy wyjątkowy K O N K U R S. 

Zróbcie zdjęcie na którym pokażecie jak spędzacie walentynki w Hotelu Kasporowy. Do wygrania jedna z sześciu bransoletek PURIFICACION GARCIA!

Zasady:

▪ Między 11 a 15 lutego zamieść zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym na naszym facebookowym profilu oraz na swoim profilu facebook i instagram z oznaczeniem naszego hotelu
▪ W aplikacji lnstagram użyj hashtagów - #hotelkasprowy i #walentynkiwkasprowym
▪ Nagrodzimy najciekawsze zdjęcia oraz te, które zbiorą największą ilość polubień
▪ Mamy do rozdania 6 NAGROD!

Regulamin konkursu „HAPPY VALENTINE’S DAY”

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „HAPPY VALENTINE’S DAY”, zwany w dalszej części regulaminu „Konkursem”.

§ 2

Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagrody jest Bachleda Hotel Sp.z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000436617, z siedzibą w Zakopanem, ul. Krupówki 29, ul. Krupówki 29, 34-500 Zakopane, NIP 526-025-04-69, zwany w dalszej części „Organizator konkursu”.

§ 3

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu facebook.com (adres URL https://www.facebook.com/HotelKasprowy/) oraz w aplikacji Instagram Hotelu Mercure Kasprowy Zakopane.

§ 4

Konkurs trwa od 11.02.2022 do 15.02.2022 r.

 

II. UCZESTNICY KONKURSU

§ 5

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które w okresie między 11 a 15 lutego zamieszczą zdjęcie na którym przedstawią jak spędzają walentynki w Hotelu Mercure Kasprowy Zakopane w komentarzu pod postem konkursowym na FB: www.facebook.com/HotelKasprowy oraz na swoim profilu na FB, lub na swoim profilu w aplikacji Instagram z oznaczeniem profilu hotelu (@hotelmercurekasprowyzakopane) z hashtagiem #hotelkasprowy i #walentynkiwkasprowym.

§ 6

Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy spółki Bachleda Hotel sp. z o.o. z siedzibą w Zakopanem oraz członkowie ich rodzin.

 

III. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

§ 7

Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe osób biorących w Konkursie są przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz upublicznienia jego wyników, zaś dane przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

§ 8

1. Uczestnik Konkursu, zamieszczając zdjęcie na swoim profilu i oznaczając profil Hotelu Mercure Kasprowy Zakopane na profilu Facebook lub w aplikacji Instagram oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem oraz że wyraża zgodę na użycie przez Organizatora jego imienia i nazwiska oraz opublikowanie zdjęcia (wizerunku) na stronie internetowej www.kasprowy.pl oraz na portalach społecznościowych Facebook (adres URL: https://www.facebook.com/HotelKasprowy/) i Instagram (adres URL: https://www.instagram.com/hotelmercurekasprowyzakopane /).

2. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Uczestnik Konkursu ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.

§ 9

1. Uczestnik Konkursu w przypadku zwycięstwa w Konkursie na podstawie art. 7 ust. 1 RODO wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych spółce Bachleda Hotel sp. z o.o.

2. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Uczestnik Konkursu ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.

§ 10

Uczestnik Konkursu, zamieszczając zdjęcie na swoim profilu i oznaczając profil Hotelu Mercure Kasprowy Zakopane na profilu Facebook lub w aplikacji Instagram wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie zdjęcia przez Organizatora na portalach społecznościowych Facebook (adres URL: https://www.facebook.com/HotelKasprowy/) i Instagram (adres URL: https://www.instagram.com/ hotelmercurekasprowyzakopane /) oraz wykorzystywanie go w dowolnych materiałach reklamowych hotelu.

 

IV. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

§ 11

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora Konkursu.

2. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnicy Konkursu muszą zrobić zdjęcie w Hotelu Mercure Kasprowy Zakopane o tematyce „Jak spędzasz Walentynki w Hotelu Kasprowy”, zamieścić je w terminie od 11 do 15 lutego 2022 r. w komentarzu pod postem konkursowym na profilu FB: www.facebook.com/HotelKasprowy oraz na swoim profilu na FB lub na swoim profilu w aplikacji Instagram i oznaczyć profil hotelu (@hotelmercurekasprowyzakopane) z hashtagiem #hotelkasprowy i #walentynkiwkasprowym.

3. Uczestnik Konkursu może zamieścić maksymalnie 3 zdjęcia, za każdym razem spełniając warunki Konkursu.

4. Wybrane zostanie sześć zdjęć. Trzy w głosowaniu jury składającego się z 3 pracowników spółki Bachleda Hotel sp. z o.o. z siedzibą w Zakopanem oraz trzy zdjęcia wybiorą użytkownicy portalu Facebook i Instagram – zwyciężą zdjęcia, które uzyskają najwięcej reakcji (Lubię to!, Super, Ha ha, Wow).

5. Ogłoszenie zwycięzców Konkursu nastąpi w dniu 18.02.2022 r. na fanpage’u portalu Facebook (adres URL: https://www.facebook.com/HotelKasprowy/).

6. W ciągu dwóch dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu Organizator wyśle do zwycięzców wiadomość prywatną za pośrednictwem portalu Facebook lub Instagram z informacją o wygranej.

7. Brak odpowiedzi od zwycięzcy na wiadomość o wygranej przez 7 dni od momentu wysłania uznaje się za rezygnację z jej przyjęcia, a osobie nagrodzonej nie przysługuje w tej sytuacji roszczenie do Organizatora o wydanie nagrody.

 

V. NAGRODY

§ 12

1. W Konkursie zostanie przyznanie sześć równorzędnych nagród, każda nagroda to bransoletka marki Purificacion Garcia

2. Nagrody nie podlegają zamianie.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13

1. Organizator zobowiązuje się do zapłaty należnego podatku od każdej przyznanej w Konkursie nagrody.

2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Zamieszczenie zdjęcia na swoim profilu i oznaczenie fanpage Hotelu Mercure Kasprowy Zakopane na portalu Facebook (adres URL https://www.facebook.com/HotelKasprowy/) lub w aplikacji Instagram jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

 

 

 

 

See the map
Newsletter
?>

In order to provide services at the highest level, the Website uses cookies saved in the browser's memory . Detailed information on the purpose of their use and the possibility to change cookie settings can be found in the Privacy Policy.
By clicking ACCEPT ALL, you agree to the use of technologies such as cookies and to the processing of your personal data collected on the Internet, such as IP addresses and cookie IDs, for marketing purposes(including automatically matching ads to your interests and measuring their performance) by BACHLEDA HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, UL. KRUPÓWKI 29, 34-500, Zakopane . You can change cookie settings in the settings.

Manage privacy settings
Cookies necessary for the operation of the website

Cookies necessary for the operation of the services available on the website, enabling the viewing of offers, making reservations, supporting security mechanisms, among others: authentication of users and detection of abuse.

Analytical cookies

Cookies allow the collection of information about the user's use of the website to optimize its functioning and to adapt to the user's expectations.

Marketing cookies

Cookies allow the display of marketing content tailored to user's preferences, and the sending of notifications about marketing offers corresponding to their interests, including product information as well as information about services provided by the website administrator and third parties.

Your preferences have not yet been saved